top of page

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Madde 1 – SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İş Bu Sözleşmenin Bir Taraftan;
SATICI: İkitelli OSB Giyimsanatkarlar Sitesi 3. Ada C Blok  No:525 İstanbul  Adresine Mukim Assos Kalıcı Çözümleri_cc781905-5cde-3193_bad5b-
Email: info@assosuvbaski.com.tr
Diğer Taraftan;
ALICI: {_aliciad_} {_alicisoyad_}
 
Madde 2: KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI`nın SATICI`ya ait https://www.assosdesign.com internet sitesinde elektronik ürünün siparişi üzerine, sözleşmede bahşiş geçen gemi haiz, sözleşmenin madde 1.3 ve 1.4 te içeriği ve satış fiyatı belirtilen satış ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tüketici hak ve cezalarının saptanması. ALICI, satış konusunun temel sonucu, satış fiyatı, ödeme şekli, dağıtım koşulları vs. kabul ve beyan eder. https://www.assosdesign.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu sözleşmenin taşıyıcı parçalarıdır. Siparişi yerine getirirken ALICI bu sözleşmenin tüm yollarını kabul etmiş sayılır.
 
Madde 3: ÜRÜNÜN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ
Ürün, ALICI`nın teslimini talep etmiş olduğu {_teslimatadresi_} adresindeki kargo şirketi yetkilisi marifetiyle, {_aliciad_} {_alicisoyad_} isimli kişiye teslim edilecektir.
 
Madde 4: TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI
Teslimat kargoları ALICI`ya aittir. SATICI, web sitesinde, ilan verdiği rakamlarn üzerinde alışveriş yapanların kargo ücretinin kendisinince karşılanacağını beyan etmişse, kargo masraflarını SATICI`ya aittir. Teslim anında ALICI`nın yerinde bulunması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecek. Bu nedenle, ALICI`nın ürününün geç teslim alma tesislerinden her türlü hasar ile ürün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun satıcıya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI'ya aittir. Teslimat, stokun müsait olması ve ürün bedelinin SATICI`nın hesabına nakliyesinden sonra en kısa sürede yapılır. Bu süre normal şartlarını 3 iş yükünü aşmamakla birlikte SATICI, ürün siparişten itibaren maksimum 10 (on) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılıle ek 10 (on) günlük süre uzatma miktarını saklı tutar.SATICI, stok tükenmesi ve benzeri ticari yetki halleri , beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi veren hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü haller sebep ile sözleşmenin ortaya çıktığı ürünün süresi içinde teslim edemezse, durumu ALICI`ya bildirmele hükümler. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı bir nüshasının SATICI`ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması kalıntıları. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilirse, SATICI ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
 
Madde 5: ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. Evvel ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilmektedir. Teslimden sonra ürün koruma teminatı, ALICIya aittir. Cayma hakkı kullanılmasa ürün kullanılmamalıdır, fatura iade edilmelidir. Faturalı göndermezse ALICIya KDV ve varsa diğer yasal vergiler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürün teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır. Ürün tesliminden sonra ALICIya hava kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce hatalı veya yasalara aykırı olarak kullanım nedeni ile ilgili banka veya finans gerektirdiğiun ürün bedelini Satıcıya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (üç) gün içinde Satıcıya teslimle yükümlü. Bu durumda teslimat giderleri ALICIya aittir. Ayrıca ALICI'nın kendi gösterdiği adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişi tarafından yapılan teslimatın, ALICI'ya yapılan teslimatın yapılacağını kabul etmektedir. Alıcı satın aldığı ürünü ya da ürünlerini geçici süre kullanarak satın almayacağını, iade tüketimini kullanmayacağını taahhüt eder.
Madde 6: SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
Satıcı, sözleşme kapsamındaki ürünü eksiksiz, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme kapsamındaki ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatının kabul edilmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, ALICI'nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğunu üstlenmeksizin ve hiçbir şekilde belirtmeden ürünü teslim alan veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün ürünü içinde reddederek sözleşmeden cayma hükmünün var olduğunu ve caymainin satıcısı veya sağlayıcının satın alınmasından itibaren geri alınması . Satıcı, cayma beyanının kendisine verdiği zamandan sonra 14 (ondört) gün içinde ürün bedelini, varsa değerli evrakını iade eder. Ürün 14 (ondört) gün içinde iade alır. Satıcı, haklı değerlendirmelerle, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan ALICIya eşit kalite ve fiyatta ürün satın alabilir. Satıcı ürününün teslimi ifasının iletişimleştiğini düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan ALICIya bildirir. Bu durumda ALICI siparişin iptal defteri, sözleşme konusu ürün varsa emsali ile değiştirmeni ve/veya teslimat süresini engelleyici emri ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanır. ALICI`nın siparişi iptal etmesi halinde Ödenen bedel ve varsa belgeler 14(ondört) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan veya olmayan, arızalı veya bozuk olan ürünler, garanti şartları içinde gerekli hükümlerin yapılması için Satıcıya gönderilebilir, bu durumda teslimat giderleri Satıcı tarafından karşılanacaktır. ALICI, arızalı ürünlerde arızanın ortadan kaldırılması yerine ürünü harcamak, nakliye masraflarını üstlenmeyi kabul eder.
Madde 7: SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ
Ürün Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli https://www.assosdesign.com adlı web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bileşenlerinde ve işbu sözleşmenin ücretinin içerdiği sayılan faturada ödemesi vardır. Satıcı teknik gereksinimleri değerlendirmeleri fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir. 
Madde 8: ÜRÜNÜN PEŞİN FİYATI
Ürünün peşin fiyatı fatura içeriği mevcuttur. 
Madde 9: VADELİ FİYAT
Ürün satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyat, fatura içeriği mevcuttur. 
Madde 10: FAİZ
Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda taksit sayısı 12`nin üzerinde olan alışverişlerde aylık %1 vade farkı uygulanarak satış fiyatı belirlenmektedir. ALICI, çalıştığı bankaya karşı 12. madde hükmünce sorumludur.
 
Madde 11: PEŞİNAT TUTARI
Ürünün peşinat düzenlemesi, fatura içeriği mevcuttur. 
Madde 12: ÖDEME PLANI
Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit süresi, üzerinde bulunan mevzuat hükümlerince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili yükümlülüklerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taksitlendirme aksamı, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gerektirdiği hesap özetinden taksit ödeme ve ödemelerini takip edebilir. 
Madde 13: ÇAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma kullanımını kullanır. Cayma tasarrufun kullanımı için aynı süre içinde Satıcıya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve üreticisi, işbu sözleşmenin ana bileşenleri olan ve https://www.assosdesign.com web sitesinde ALICI tarafından kabul edilmiş olan ön bilgilerin sağlanmasınce, kullanılmamış olması sağlanacaktır. (ürünün aparatları sökülmemiş ve montaj yapılmamış olmalıdır). Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICIya teslim edilen ürüne ilişkin faturanın aslının maliyeti. Cayma masrafına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 14(yedi) gün içinde ürün bedeli ALICIya iade edilir ve 7 (yedi) günlük süre içinde ürün iade alınır. Faturalı gönderimizse, ALICIya KDV ve varsa diğer yasal vergiler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürün, teslimat bedeli ALICI tarafından karşılanır.
Madde 14: TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu yerde temerrüde düşerek kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi kapsamında faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; Doğacak masraf ve kâlet ücretini ALICI'dan talep edebilir ve her şartta ALICI'nın tahsilatı nedeniyle temerrüde düşmesi halinde, ALICI, tahsilatın gecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluşturduğu zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. 
Madde 15: YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın ve Satıcının Yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri mahkemesi bulunamayan mahalli Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.
 
Madde 16: YÜRÜRLÜK
Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm izinleri kabul edilmiş olacaktı. SATICI, söz yapmak sözleşmenin sitesi üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul ettiğine dair onay almadan sipariş verilemesini sağlayacak yazılımsal düzenlemelerila ihale.

bottom of page